Upute

Upute za grafičku pripremu

Za tisak vaših materijala, grafičku pripremu treba dostaviti
po sljedečim uputama:

Za digitalni tisak:

1. Boje: CMYK
2. Rezolucija: 300dpi
3. Imati napuste po 3mm sa svake strane (bleed = 3mm)
4. Formati:
– PDF (fontovi u krivuljama)
– jpg

Za tisak iz role:

1. Boje: RGB
2. Rezolucija: 300dpi (150dpi za velike formate)
3. Formati:
– PDF (fontovi u krivuljama)
– jpg

Što se tiče fontova, najbolje ih je konvertirati u krivulje prije nego u grafičkom programu idete raditi PostScript dokument. Ako iz bilo kojeg razloga ne konvertirate tekst u krivulje obavezno u Acrobat Distilleru ostavite uključenu opciju “Embed all fonts”.

Pripreme veće od 5 MB najbolje slati preko sljedečih servisa: